månadsarkiv: oktober 2013

Marks Bostad AB

Ubbhults Byalag har i ett antal insändare under året ifrågasatt det kommunala bostadsföretaget Marks Bostad AB och dess syn på landsbygden. Signalerna har hittills varit att landsbygden är olönsam, samtidigt som våra politiker (som ger ägardirektiv till bolaget) pratar om att Marks kommun skall satsa på framförallt det nordvästra hörnet av kommunen. Det vill säga Hyssna, Ubbhult och Sätila.

Nu har Marks Bostad presenterat nybyggnadsplaner fram till 2021, med möjliga platser för nybyggnation av hyreslägenheter. Nu finns faktiskt Ubbhult med! Man pekar ut fastigheten Ryda 1:39 (nedanför Anna-Majas väg) som en möjlighet för 10 lägenheter. Återstår att se hur planprogrammet, som är under behandling i kommunen, landar.

Byalaget har inte varit med i arbetet med att föreslå denna plats.

Hjärträddning

Ubbhult är fullt av hjärtstartare och många personer med HLR-utbildning, fast vi kan bli många fler!

Tack vare sponsring från flertalet av byns företagare samt mycket ideellt arbete så har vi nu sex hjärtstartare i vår by, varav fem i Byalagets regi. Vi anordnar också HLR-kurser med jämna mellanrum. Hjärtstartare är ett bra verktyg men det viktigaste är att vi lär känna varandra och bryr oss om varandra, för ensam är du inte stark, inte ens med en hjärtstartare!