månadsarkiv: mars 2014

Regnbågsflaggor

Ubbhult är byn där vi vill att alla skall känna sig välkomna!

Med tanke på det som händer i vår kommun med systematiska förföljelser av människor, anser vi att det är hög tid att tydligt ta ställning!

 image (1)   image

Följande brev har vi skickat till alla andra Byalag i vår kommun och uppmanar dem att följa vårt exempel:

 
Vis av erfarenhet samlades världens folk 1948 och undertecknade FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 1 börjar med följande mening "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter". Artikel 3 säger följande "Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet"
 
Fina ord som vi hoppas att alla ställer sig bakom! Dock har historien även lärt oss att det räcker inte alltid med fina ord på ett dokument. Ibland krävs det aktiv handling av oss där vi visar vad orden betyder för oss. Aktuella händelser som påminner oss om detta är t.ex. Putins anti-gaylagar och Ugandas nya lagstiftning som drabbar homosexuella. Men också Kinna, Marks kommun 2014 där människor fruktar för sin personliga säkerhet och hotas och skräms på grund av sin sexuella läggning.
 
Ett fåtal förövare, ett homosexuellt par som drabbas oerhört och ett systematiskt hatbrott som fått stor uppmärksamhet i media. Frågan är vad som är värst, ett fåtal utövares övertramp, eller vi den stora majoritetens relativa tysta fördömande av detta? Med andra ord, vems agenda är det som skall höras och synas, ett fåtal våldsverkares eller den stora majoriteten som står upp för de mänskliga rättigheterna?
 
Detta kan inte lösas av vår kommunchef, inte av våra kommunalråd, utan av oss alla som tillsammans bildar Marks kommun!
 
Igår hade vi årsmöte i Kråkereds Bygdeförening / Ubbhults Byalag där vi enhälligt beslöt oss för att vi behöver stå upp i denna fråga och visa vad vi tycker. I solidaritet med Roy och Håkan och alla de som fått uppleva detsamma så har vi idag hissat Regnbågsflaggan mitt i byn! På Bygdeföreningen såväl som Ekåsvallen!
 
Vi uppmanar alla Byalag, skolor, företag och förvaltningar runt om i vår kommun att göra detsamma. Låt oss tysta dessa förövare genom att dränka dem i regnbågsflaggor. Låt dessa flaggor starta diskussioner överallt i vår kommun om varför vi har mänskliga rättigheter! Låt vår agenda vara den som hörs när man pratar om Marks kommun!
 
Med hopp om att vi blir många