månadsarkiv: oktober 2014

Nytt planprogram för Ubbhult!

Det nya planprogrammet för Ubbhult är ute på remiss.

På Byalagscaféet den 11 november 2014 pratade vi oss samman och följande svar har Ubbhults Byalag skickat in till kommunen:

Synpunkter Planprogram 2014

Planprogrammet finns att läsa på Bygdeföreningen, i kapellet samt i klubbhuset men även via nätet

http://www.mark.se/sv/invanare/Bygga-och-bo/Pagaende-detaljplaner-och-program1/Detaljplan/Planprogram-for-Ubbhult/