månadsarkiv: februari 2015

LIS-områden

Marks kommun har  föreslagit ett antal LIS-områden.LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Det handlar alltså om undantag från strandskyddet, och för Ubbhults del gäller det Sjödal.  LIS-utredningen är ute på remiss till och med 31 mars 2015. 

Här kan du läsa om den:

http://www.mark.se/Global/Inv%C3%A5nare/Bygga%20och%20bo/LIS%20MARK%20150128.pdf

Så här blev Byalagets remissvar:

LIS-utredning