månadsarkiv: mars 2016

Byalagscafé 5 april om den svenska sjukvården

Vad är det för virus som smittat den svenska vården?

De flesta av oss har fått erfara att vården numera är ett stort lotteri där goda insatser blandas med skräckexempel. Vi på landsbygden är speciellt drabbade. Ett systemfel finns, men vad handlar det om?

Vi har bjudit in alla byalag från hela Marks kommun för att diskutera detta samt vad vi eventuellt kan göra åt det!

Välkommen även du tisdag den 5 april kl 18:30 i Kråkereds Bygdeförening (mittemot Ubbhults kapell)