månadsarkiv: juni 2016

Frisk sjukvård

Den svenska sjukvården lider av ett systemfel, varför vi dagligen möts av rapporter och artiklar om nedläggningar, personalbrist, underskott, ineffektivitet, felaktigheter och så vidare. Varför får det fortsätta? Vi är tolv byalag i Mark som nu gått samman och skrivit ett upprop där vi kräver ändring. Vi gör samma analys som Svenska Läkarsällskapet, regeringens utredare Göran Stiernstedt med fler. Det behövs en nationell samordning, mindre detaljstyrning, en helhetssyn samt ett landsbygdsperspektiv på frågan.

Gå in på vår gemensamma hemsida http://www.frisksjukvård.nu

Där kan du läsa hela vårt upprop, läsa intressanta artiklar samt inte minst underteckna själv om du håller med oss!