månadsarkiv: december 2016

Nya planprogrammet i hamn!

Efter många års process så är slutligen det nya planprogrammet för Ubbhult på plats. Det har skett i många dialogmöten med Ubbhultsborna och vi hoppas detta borgar för en ljus framtid för Ubbhult. Vi har varit tydliga med att vi behöver bli många för att få behålla och förhoppningsvis även få en ännu bättre samhällsservice, såsom till exempel skolan. Planprogrammet talar nu om var man får lov att bygga i de centrala delarna av Ubbhult, när och om det verkligen byggs är en fråga för markägare och byggexploatörer!

Här kan ni läsa planprogrammet på Marks kommuns hemsida:

http://www.mark.se/bygga-och-bo/samhallsplanering/oversiktsplan/godkanda-planprogram/