månadsarkiv: mars 2018

Ubbhultsskolan

Ubbhultskolans vara eller icke vara har återigen varit uppe till diskussion.

Barn och utbildningsnämnden får inte sin budget att gå jämnt upp, och universallösningen man alltid återkommer till är att stänga mindre skolor på landsbygden. Är detta lösningen på BUN:s ekonomiska bekymmer, och vad betyder detta för Ubbhult? För att få svar på detta bjöd vi in kommunens politiker till Byalagscafé den 23 april för att samtala kring detta. Ett fyrtiotal Ubbhultsbor deltog och representanter från Vänsterpartiet, Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna var på plats.

Det visade sig att för just Ubbhultsskolan, så hade detta tjänstemannaförslag skrotats i ett tidigt skede och inte ens tagits upp som ett förslag på politikernas dagordning. Däremot så är det fortfarande diskussion kring en del av kommunens andra landsbygdsskolor, och då främst mellanstadieenheter.

För Ubbhultsskolan råder politisk konsensus att den ska vara kvar och att det ska byggas ny skola på nuvarande plats. Däremot finns ännu inte några konkreta planer eller beslut på när detta ska ske eller hur den nya skolan kommer att se ut. När dessa planer har konkretiserats så kan det eventuellt bli aktuellt med en temporär stängning under byggnationen, men då av rent byggnadstekniska skäl.

Då ovanstående frågor delvis hör ihop med hur nybyggnationen i Ubbhult framskrider, blev det även diskussion kring detta. Det påtalades både från publik såväl som från våra politiker att det är viktigt med en helhetssyn. Och det är väl den sammanfattande slutklämmen från oss i Byalagen, att en skola är inte endast en skola. Vill vi ha en levande landsbygd så måste samhället i form av sin olika välfärdsinstitutioner också på olika sätt finnas på plats! Vi har ett gemensamt ansvar.