Alla inlägg av Markus Otterloo

Ubbhultsskolan

Ubbhultskolans vara eller icke vara har återigen varit uppe till diskussion.

Barn och utbildningsnämnden får inte sin budget att gå jämnt upp, och universallösningen man alltid återkommer till är att stänga mindre skolor på landsbygden. Är detta lösningen på BUN:s ekonomiska bekymmer, och vad betyder detta för Ubbhult? För att få svar på detta bjöd vi in kommunens politiker till Byalagscafé den 23 april för att samtala kring detta. Ett fyrtiotal Ubbhultsbor deltog och representanter från Vänsterpartiet, Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna var på plats.

Det visade sig att för just Ubbhultsskolan, så hade detta tjänstemannaförslag skrotats i ett tidigt skede och inte ens tagits upp som ett förslag på politikernas dagordning. Däremot så är det fortfarande diskussion kring en del av kommunens andra landsbygdsskolor, och då främst mellanstadieenheter.

För Ubbhultsskolan råder politisk konsensus att den ska vara kvar och att det ska byggas ny skola på nuvarande plats. Däremot finns ännu inte några konkreta planer eller beslut på när detta ska ske eller hur den nya skolan kommer att se ut. När dessa planer har konkretiserats så kan det eventuellt bli aktuellt med en temporär stängning under byggnationen, men då av rent byggnadstekniska skäl.

Då ovanstående frågor delvis hör ihop med hur nybyggnationen i Ubbhult framskrider, blev det även diskussion kring detta. Det påtalades både från publik såväl som från våra politiker att det är viktigt med en helhetssyn. Och det är väl den sammanfattande slutklämmen från oss i Byalagen, att en skola är inte endast en skola. Vill vi ha en levande landsbygd så måste samhället i form av sin olika välfärdsinstitutioner också på olika sätt finnas på plats! Vi har ett gemensamt ansvar.

 

Bokbuss

Bokbuss är en fin kommunal service och en av många fina fördelar med att bo på landet. Men för att kunna behålla denna service så måste vi använda den. Lånandet har gått ner på sistone, så låt oss hjälpas åt att ändra på detta!

Bokbussen besöker Ubbhult tisdagar varje udda vecka! Passa på att besöka den!

Turlista:

13:50- 14:10   Nordhult

14:20- 14:40   Sparven (förskolan)

14:45- 15:05   Humlan  (förskolan)

15:20- 15:35   Ubbhults Kapell

17:00- 17:45   Rydebacke

18:10- 18:40   Sjödal

Har du synpunkter på turlistan så hör gärna av dig till Byalaget eller direkt till bokbussen!

Byalagscafé 8 februari om nytt VA till Ubbhult

På ett mycket välbesökt café den 8 februari diskuterades det nya vatten och avloppsprojektet som precis har påbörjats i Ubbhult med grävning. Kommunens projektledare Karin Ahlgren samt entreprenörens representant var på plats och visade bilder, förklarade samt svarade på många frågor.

På nedanstående länk kan du se bildspelet inklusive kartor och faktaupplysningar:

http://www.mark.se/globalassets/b-bygga-och-bo/vatten-och-avlopp/overforingsledning/overforingsledning-etapp-1.5-informationsmote-satila-20170111.pdf

 

Nya planprogrammet i hamn!

Efter många års process så är slutligen det nya planprogrammet för Ubbhult på plats. Det har skett i många dialogmöten med Ubbhultsborna och vi hoppas detta borgar för en ljus framtid för Ubbhult. Vi har varit tydliga med att vi behöver bli många för att få behålla och förhoppningsvis även få en ännu bättre samhällsservice, såsom till exempel skolan. Planprogrammet talar nu om var man får lov att bygga i de centrala delarna av Ubbhult, när och om det verkligen byggs är en fråga för markägare och byggexploatörer!

Här kan ni läsa planprogrammet på Marks kommuns hemsida:

http://www.mark.se/bygga-och-bo/samhallsplanering/oversiktsplan/godkanda-planprogram/

 

 

Frisk sjukvård

Den svenska sjukvården lider av ett systemfel, varför vi dagligen möts av rapporter och artiklar om nedläggningar, personalbrist, underskott, ineffektivitet, felaktigheter och så vidare. Varför får det fortsätta? Vi är tolv byalag i Mark som nu gått samman och skrivit ett upprop där vi kräver ändring. Vi gör samma analys som Svenska Läkarsällskapet, regeringens utredare Göran Stiernstedt med fler. Det behövs en nationell samordning, mindre detaljstyrning, en helhetssyn samt ett landsbygdsperspektiv på frågan.

Gå in på vår gemensamma hemsida http://www.frisksjukvård.nu

Där kan du läsa hela vårt upprop, läsa intressanta artiklar samt inte minst underteckna själv om du håller med oss!

Byalagscafé 5 april om den svenska sjukvården

Vad är det för virus som smittat den svenska vården?

De flesta av oss har fått erfara att vården numera är ett stort lotteri där goda insatser blandas med skräckexempel. Vi på landsbygden är speciellt drabbade. Ett systemfel finns, men vad handlar det om?

Vi har bjudit in alla byalag från hela Marks kommun för att diskutera detta samt vad vi eventuellt kan göra åt det!

Välkommen även du tisdag den 5 april kl 18:30 i Kråkereds Bygdeförening (mittemot Ubbhults kapell)

Sätila vårdcentral

Det arbetas på ett ägarbyte där Närhälsan (regionens, alltså vi skattebetalares egenägda) skall lämna Sätila vårdcentral. Nya ägare blir MS Strand, som driver vårdcentralen i Rävlanda med gott rykte. På senaste patientrådet dryftades framförallt denna fråga. Senaste nytt är att detta överlämnande skall vara klart till 1 mars 2016. Här kan du läsa senaste protokollet från patientrådet:

Patientråd 20151006

För att få en bra vårdcentral så har Patientrådet bildats. Nu har vi två representanter från Ubbhult med i rådet:

Ann Gustafsson       0301 40164

Ronny Ehrnberg       0301 43363

Ta gärna kontakt om det är något som du tycker fungerar dåligt, eller varför inte bra, på vårdcentralen! Det är lättare att påverka om man inte är ensam!