Alla inlägg av Markus Otterloo

LIS-områden

Marks kommun har  föreslagit ett antal LIS-områden.LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Det handlar alltså om undantag från strandskyddet, och för Ubbhults del gäller det Sjödal.  LIS-utredningen är ute på remiss till och med 31 mars 2015. 

Här kan du läsa om den:

http://www.mark.se/Global/Inv%C3%A5nare/Bygga%20och%20bo/LIS%20MARK%20150128.pdf

Så här blev Byalagets remissvar:

LIS-utredning

Nytt planprogram för Ubbhult!

Det nya planprogrammet för Ubbhult är ute på remiss.

På Byalagscaféet den 11 november 2014 pratade vi oss samman och följande svar har Ubbhults Byalag skickat in till kommunen:

Synpunkter Planprogram 2014

Planprogrammet finns att läsa på Bygdeföreningen, i kapellet samt i klubbhuset men även via nätet

http://www.mark.se/sv/invanare/Bygga-och-bo/Pagaende-detaljplaner-och-program1/Detaljplan/Planprogram-for-Ubbhult/

Regnbågsflaggor

Ubbhult är byn där vi vill att alla skall känna sig välkomna!

Med tanke på det som händer i vår kommun med systematiska förföljelser av människor, anser vi att det är hög tid att tydligt ta ställning!

 image (1)   image

Följande brev har vi skickat till alla andra Byalag i vår kommun och uppmanar dem att följa vårt exempel:

 
Vis av erfarenhet samlades världens folk 1948 och undertecknade FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 1 börjar med följande mening "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter". Artikel 3 säger följande "Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet"
 
Fina ord som vi hoppas att alla ställer sig bakom! Dock har historien även lärt oss att det räcker inte alltid med fina ord på ett dokument. Ibland krävs det aktiv handling av oss där vi visar vad orden betyder för oss. Aktuella händelser som påminner oss om detta är t.ex. Putins anti-gaylagar och Ugandas nya lagstiftning som drabbar homosexuella. Men också Kinna, Marks kommun 2014 där människor fruktar för sin personliga säkerhet och hotas och skräms på grund av sin sexuella läggning.
 
Ett fåtal förövare, ett homosexuellt par som drabbas oerhört och ett systematiskt hatbrott som fått stor uppmärksamhet i media. Frågan är vad som är värst, ett fåtal utövares övertramp, eller vi den stora majoritetens relativa tysta fördömande av detta? Med andra ord, vems agenda är det som skall höras och synas, ett fåtal våldsverkares eller den stora majoriteten som står upp för de mänskliga rättigheterna?
 
Detta kan inte lösas av vår kommunchef, inte av våra kommunalråd, utan av oss alla som tillsammans bildar Marks kommun!
 
Igår hade vi årsmöte i Kråkereds Bygdeförening / Ubbhults Byalag där vi enhälligt beslöt oss för att vi behöver stå upp i denna fråga och visa vad vi tycker. I solidaritet med Roy och Håkan och alla de som fått uppleva detsamma så har vi idag hissat Regnbågsflaggan mitt i byn! På Bygdeföreningen såväl som Ekåsvallen!
 
Vi uppmanar alla Byalag, skolor, företag och förvaltningar runt om i vår kommun att göra detsamma. Låt oss tysta dessa förövare genom att dränka dem i regnbågsflaggor. Låt dessa flaggor starta diskussioner överallt i vår kommun om varför vi har mänskliga rättigheter! Låt vår agenda vara den som hörs när man pratar om Marks kommun!
 
Med hopp om att vi blir många

Utökad 30-gräns i Ubbhult?

Ubbhultskolans rektor begärde i början av 2013 om utökad 30-gräns för trafiken utanför skolan. Trafikingenjör Ann Höök från Marks kommun startade då en utredning kring detta. Kontakt togs i augusti med Ubbhults Byalag och vi hade ett positivt möte på plats där kommunens representant bland annat informerades om vad vi hade kommit fram till vid Trygghetsvandringen i Ubbhult tre månader tidigare. Vad hände sedan?

I januari 2014 meddelar verksamhetschef (gata/park) Magnus Palm att kommunen startat en större utredning och översyn av hastighetsbegränsningarna i hela kommunen. Ann Hööks utredning av utökad 30-gräns i Ubbhult blir ett underlag i den nya utredningen. Teknik- och Serviceförvaltningen ansvarar för genomförandet av utredningen. Eventuella förslag till ändringar av hastighetsbegränsningar går därefter till politikerna för beslut. Eventuella nya skyltar lär inte bli aktuellt före 2015!

Har du synpunkter på detta så är det Teknik och servicenämnden som är ansvariga för detta, såväl som Trygghetsvandringen. Ordförande heter Pär-Erik Johansson (M) och tar gladeligen emot samtal från oss som gett honom detta förtroende!

Marks Bostad AB

Ubbhults Byalag har i ett antal insändare under året ifrågasatt det kommunala bostadsföretaget Marks Bostad AB och dess syn på landsbygden. Signalerna har hittills varit att landsbygden är olönsam, samtidigt som våra politiker (som ger ägardirektiv till bolaget) pratar om att Marks kommun skall satsa på framförallt det nordvästra hörnet av kommunen. Det vill säga Hyssna, Ubbhult och Sätila.

Nu har Marks Bostad presenterat nybyggnadsplaner fram till 2021, med möjliga platser för nybyggnation av hyreslägenheter. Nu finns faktiskt Ubbhult med! Man pekar ut fastigheten Ryda 1:39 (nedanför Anna-Majas väg) som en möjlighet för 10 lägenheter. Återstår att se hur planprogrammet, som är under behandling i kommunen, landar.

Byalaget har inte varit med i arbetet med att föreslå denna plats.

Hjärträddning

Ubbhult är fullt av hjärtstartare och många personer med HLR-utbildning, fast vi kan bli många fler!

Tack vare sponsring från flertalet av byns företagare samt mycket ideellt arbete så har vi nu sex hjärtstartare i vår by, varav fem i Byalagets regi. Vi anordnar också HLR-kurser med jämna mellanrum. Hjärtstartare är ett bra verktyg men det viktigaste är att vi lär känna varandra och bryr oss om varandra, för ensam är du inte stark, inte ens med en hjärtstartare!

Gunnars funderingar

Vi fick ett mail från Gunnar Andersson i Mölnebacka med följande funderingar:

Vi har ett problem med att barnfamiljerna saknas på våra möten. Vad kan vi göra för att locka dessa?
 
Vilka är frågorna för Ubbhults "upptagna" barnfamiljer?
Ubbhults Fiber är En fråga.

Vad kan UIF göra mer än en "ungdomsgård" på fredagar? Som ledare i HUS vet´jag redan vad jag gör inom fotbollen. Men VI når i bästa fall numera bara 30%.
Finns det intresserade ungdomar/ familjer som "vågar" intressera sig för ekologiskt producerad mat?

Finns det ungdomar som "vågar" plocka svamp med en kunnig pensionär?
Finns det ungdomar som "vågar" lära sig att väva tyger/ mattor mm?
Finns det ungdomar som "vågar" lära sig ngt i "Oves bilverkstad" ? om vi nu kan få honom att ställa upp på det.
 
Vi är inte så många invånare men besitter MASSOR av kunskap.
 
Jag skulle vilja ha fler Ubbhultsbor, unga, äldre, barnfamiljer, intresserade av en ekologisk, smart och låg påverkan av naturen.
Hur gör vi det?
Inbjudan av kunniga i ekologisk/ energieffektiv livsföring?
Hur kan en barnfamilj spara tusenlappar varje år genom att …..?
Lite mera insats i arbete men spara i kostnad för uppvärmning?
 
VI bor på "landet" med alla möjligheter för att leva ett energieffektivt liv, med skogen som granne finns det mängder av lagrad energi att nyttja och vårda.
 
Vad tycker du?