Byalagscafé 8 februari om nytt VA till Ubbhult

På ett mycket välbesökt café den 8 februari diskuterades det nya vatten och avloppsprojektet som precis har påbörjats i Ubbhult med grävning. Kommunens projektledare Karin Ahlgren samt entreprenörens representant var på plats och visade bilder, förklarade samt svarade på många frågor.

På nedanstående länk kan du se bildspelet inklusive kartor och faktaupplysningar:

http://www.mark.se/globalassets/b-bygga-och-bo/vatten-och-avlopp/overforingsledning/overforingsledning-etapp-1.5-informationsmote-satila-20170111.pdf

 

Nya planprogrammet i hamn!

Efter många års process så är slutligen det nya planprogrammet för Ubbhult på plats. Det har skett i många dialogmöten med Ubbhultsborna och vi hoppas detta borgar för en ljus framtid för Ubbhult. Vi har varit tydliga med att vi behöver bli många för att få behålla och förhoppningsvis även få en ännu bättre samhällsservice, såsom till exempel skolan. Planprogrammet talar nu om var man får lov att bygga i de centrala delarna av Ubbhult, när och om det verkligen byggs är en fråga för markägare och byggexploatörer!

Här kan ni läsa planprogrammet på Marks kommuns hemsida:

http://www.mark.se/bygga-och-bo/samhallsplanering/oversiktsplan/godkanda-planprogram/

 

 

Frisk sjukvård

Den svenska sjukvården lider av ett systemfel, varför vi dagligen möts av rapporter och artiklar om nedläggningar, personalbrist, underskott, ineffektivitet, felaktigheter och så vidare. Varför får det fortsätta? Vi är tolv byalag i Mark som nu gått samman och skrivit ett upprop där vi kräver ändring. Vi gör samma analys som Svenska Läkarsällskapet, regeringens utredare Göran Stiernstedt med fler. Det behövs en nationell samordning, mindre detaljstyrning, en helhetssyn samt ett landsbygdsperspektiv på frågan.

Gå in på vår gemensamma hemsida http://www.frisksjukvård.nu

Där kan du läsa hela vårt upprop, läsa intressanta artiklar samt inte minst underteckna själv om du håller med oss!

Byalagscafé 5 april om den svenska sjukvården

Vad är det för virus som smittat den svenska vården?

De flesta av oss har fått erfara att vården numera är ett stort lotteri där goda insatser blandas med skräckexempel. Vi på landsbygden är speciellt drabbade. Ett systemfel finns, men vad handlar det om?

Vi har bjudit in alla byalag från hela Marks kommun för att diskutera detta samt vad vi eventuellt kan göra åt det!

Välkommen även du tisdag den 5 april kl 18:30 i Kråkereds Bygdeförening (mittemot Ubbhults kapell)

Sätila vårdcentral

Det arbetas på ett ägarbyte där Närhälsan (regionens, alltså vi skattebetalares egenägda) skall lämna Sätila vårdcentral. Nya ägare blir MS Strand, som driver vårdcentralen i Rävlanda med gott rykte. På senaste patientrådet dryftades framförallt denna fråga. Senaste nytt är att detta överlämnande skall vara klart till 1 mars 2016. Här kan du läsa senaste protokollet från patientrådet:

Patientråd 20151006

För att få en bra vårdcentral så har Patientrådet bildats. Nu har vi två representanter från Ubbhult med i rådet:

Ann Gustafsson       0301 40164

Ronny Ehrnberg       0301 43363

Ta gärna kontakt om det är något som du tycker fungerar dåligt, eller varför inte bra, på vårdcentralen! Det är lättare att påverka om man inte är ensam!

LIS-områden

Marks kommun har  föreslagit ett antal LIS-områden.LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Det handlar alltså om undantag från strandskyddet, och för Ubbhults del gäller det Sjödal.  LIS-utredningen är ute på remiss till och med 31 mars 2015. 

Här kan du läsa om den:

http://www.mark.se/Global/Inv%C3%A5nare/Bygga%20och%20bo/LIS%20MARK%20150128.pdf

Så här blev Byalagets remissvar:

LIS-utredning

Nytt planprogram för Ubbhult!

Det nya planprogrammet för Ubbhult är ute på remiss.

På Byalagscaféet den 11 november 2014 pratade vi oss samman och följande svar har Ubbhults Byalag skickat in till kommunen:

Synpunkter Planprogram 2014

Planprogrammet finns att läsa på Bygdeföreningen, i kapellet samt i klubbhuset men även via nätet

http://www.mark.se/sv/invanare/Bygga-och-bo/Pagaende-detaljplaner-och-program1/Detaljplan/Planprogram-for-Ubbhult/